Libra Revalidatie & Audiologie Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie als klant

Libra Revalidatie & Audiologie maakt gebruik van de drukwerkbeheermodule Myso om voorraadproducten af te roepen. Dit zijn voornamelijk huisstijlproducten zoals briefpapier, diverse formaten enveloppen en mappen. Daarnaast liggen er ook brochures en folders op voorraad.  

Ook plaatst Libra Revalidatie & Audiologie productie orders via de online module. Binnen Myso maken ze zelf hun visitekaartjes die ze vervolgens controleren en bestellen. De inkopers van Libra Revalidatie & Audiologie zorgen voor “het op peil” van de voorraad, de diverse locaties plaatsen zelf hun afroeporders. 

Libra Revalidatie & Audiologie als organisatie

Libra Revalidatie & Audiologie is een zorgorganisatie voor revalidatie en audiologie met vestigingen in Zuidoost en Midden Brabant. Deze instellingen bieden specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.

Bekijk de website van Libra Revalidatie & Audiologie.

<< terug